Veisalt; Ulovlig og Miljøfarlig

Vi godtar ikke VEISALT - - fordi det er helt unødvendig og farlig for sikkerheten på veiene!

Vi kjører rundt i en velsmurt sklie som består av en suppeblanding av snø og KJEMI. Vi blir tvunget av veipolitiske skrullinger til å kjøre i noe som svært ofte resulterer i at vi fullstendig mister styringen på bilen. «Suppeblandingen» de fremkaller, øker faren for å frontkollidere med andre trafikanter og skaper dermed ingen økt trafikksikkerhet. Risikoen for farlige situasjoner øker! Vitale deler på bilene etses bort av saltet. Det som er sannheten er at veisalting er en besparelse i statens brøytebudsjett! «Besparelsen» er isteden overført til et annet budsjett:

Trafikantenes kjøretøy får skader og en verdiforringelser som er enorm! Dette kan vi ikke akseptere. Overføringen av «brøyteutgifter» til trafikantene på denne måten, må bare stoppes!

Med dagens kvalitet på dekkene, og bilene er veisalting fullstendig unødvendig! Veisaltet et skrekkeksempel på hva norske statsborgere blir presset til å "godta."

    ·         Vi vil ha vinterveiene våre tilbake!
    ·         Vi vil ikke kjøre rundt i en elv av kjemi.
    ·         Vi vil ha brøyting av våre veier.

Det er ikke Veivesenet som "eier" veiene våre! Slik som det sies at de påstår! Det er vi som eier veiene!   De skal kun sørge for at vedlikeholdet og brøytingen skjer på en måte og et budsjettet som i trafikantene har krav på!

    ·         De som jobber med veiene er ansatt av folket for folket.
    ·         Det er vi, folket, som eier veiene.
    ·         Vi vil ha saltfrie veier tilbake!

 Veisalting fører til trafikkfarlige skader på alle kjøretøyer.

Vi vil ha svineriet bort, enkelt og greit! Dette ser det ut som om miljøverndepartementet også er enig i!

Les mere: https://www.facebook.com/Stoppveisaltingen/posts/790617860954407

Vi vil ha en saltfrie, kjemifrie veier og natur. Alle vet at VEISALT fører til trafikkfarlige rustangrep på bremsedeler, og kjøretøyer. Dette er unødvendig og påfører oss utrolige merkostnader hvert eneste år. Vi er lei av å bli diktert inn i uønskede og farlige situasjoner i trafikken! Hvis folk hadde fått bestemme, hadde saltingen på veiene opphørt for lengst!

Det bedrives en styring overfor trafikantene som vi ikke har medbestemmelse i: Et regime som er et diktatur verdig. Vi må kalle dette et DEMOKRADIKTATUR.

Inntrykket er at: Jo mere folk protesterer mot denne maktarrogansen, jo mere salt får vi på veiene! Fordi: Det sitter noen forskrudde veipolitikere og utøver misbruk av sin makt over folket. Jeg stiller spørsmålet: Jobber de for at trafikantene skal ha det jævlig, og nyter av det de gjør?

I så fall må det være flere steder enn i denne etaten det sitter denne typen mennesker!

·  ·          Er det ikke på tide at vi tar DEMOKRATIET et steg videre?

·    ·        Hvordan ser da fremtidens demokrati ut?